14.06.2020

Postup při svlékání – celotělový oděv

Obecný postup a zásady správného svlékání celotělového oděvu typu 4.

POSTUP SVLÉKÁNÍ OCHRANNÝCH POMŮCEK:

 • základní princip – nespěchat!
 • svlékání neustále prokládat dezinfekcí rukou
 • použití automatického dávkovače dezinfekce s výhodou nebo vzájemná pomoc kolegy (použít 3 samostatné nádobky s dezinfekcí, označené č. 1, č. 2 a č. 3)
 • nesahat na vnitřní plochy pláště a rukavic
 • na podlahu je vhodné předem vyznačit „čistou“ a „špinavou“ zónu, např. lepící páskou

(c) Foto - zdroj: OOPP těchonín

SPECIFIKA ČINNOSTÍ ZZS:

A) VÝJEZD RZP

 • Při činnosti posádek ZZS, pokud do přímého kontaktu s pacientem vstupuje pouze jeden člen osádky, který doprovází pacienta během transportu v sanitní nástavbě vozidla, lze prostor kabiny řidiče pokládat za „čistý“ při uzavření všech oken.
 • Svléknutí oděvu je vhodné po předání pacienta v cílovém zdravotnickém zařízení
 • Dodržení zákonných přestávek na občerstvení a oddech po 2 hodinách činnosti (nelze splnit v OOPP)
 • Zvýšení bezpečnosti posádky při návratu na základnu
 • Při správné použití ochranných pomůcek lze oděv pod ochranou kombinézou považovat za nekontaminovaný *

B) VÝJEZD RZP + RV 

 • Pokud dojde k nasazení posádek v režimu RV+RZP, je třeba udržet vozidlo RV nekontaminované
 • Možný postup:
 • Po zajištění pacienta před zahájením transportu provede řidič RV bezpečné sejmutí OOPP (možná dopomoc posádky RZP)
 • OOPP řidiče RV uložit do dvojitého obalu, transportovat do cílového ZZ ve voze RZP
 • Vždy přestup lékaře, lékař i sestra transport v sanitní nástavbě

C) DEKONTAMINACE VOZIDLA RZP

Sejmutí OOPP v ZZ

 • Po předání pacienta v ZZ provést sejmutí OOPP dle postupu
 • OOPP uložit do dvojitého obalu
 • Přesun na základnu ZZS v místě předání pacienta:
 • Krátká přestávka pro posádku na oddech
 • Odevzdání kontaminovaného materiálu k likvidaci (varianta odevzdat v ZZ)
 • Návrat na domovskou VZ
 • Dekontaminace sanitní nástavby dle standardu **

Sejmutí OOPP na VZ

 • Po předání pacienta záchranář (lékař + záchranář) usednou do sanitní nástavby
 • Přesun na nejbližší (určenou) VZ ZZS
 • Provést sejmutí OOPP dle postupu
 • OOPP uložit do dvojitého obalu
 • Odevzdat kontaminovaný materiál k likvidaci
 • Krátký odpočinek pro posádku
 • Návrat na domovskou VZ
 • Dekontaminace sanitní nástavby dle standardu **

* Pokud by do kabiny řidiče usedli v OOPP po předání pacienta, bude velmi komplikovaná dekontaminace sedadel (V RV nejde generátor připojit).

** Sanitní vozidla vybavit prodlužovacím kabelem, aby bylo možné spustit generátor dekontaminačního aerosolu bez vstupu do sanitní nástavby.

Další články

Obecný postup a zásady správného svlékání chirurgického pláště pro dodržení sterility.
Kolik potřebuji spát? Mění se potřeba spánku věkem? Sova nebo skřivan? Rozložení chronotypu v populaci. Prevence nástupu patologické únavy. Jak na akutní vzpruhu? Úleva unaveným očím. Oční jóga.
Obecný postup a zásady správného svlékání voděodolného empíru.
Váš prohlížeč je zastaralý!

Pro správné zobrazení těchto stránek aktualizujte svůj prohlížeč. Aktualizovat prohlížeč nyní