14.06.2020

Postup při svlékání – celotělový oděv

Obecný postup a zásady správného svlékání celotělového oděvu typu 4.

POSTUP SVLÉKÁNÍ OCHRANNÝCH POMŮCEK:

 • základní princip – nespěchat!
 • svlékání neustále prokládat dezinfekcí rukou
 • použití automatického dávkovače dezinfekce s výhodou nebo vzájemná pomoc kolegy (použít 3 samostatné nádobky s dezinfekcí, označené č. 1, č. 2 a č. 3)
 • nesahat na vnitřní plochy pláště a rukavic
 • na podlahu je vhodné předem vyznačit „čistou“ a „špinavou“ zónu, např. lepící páskou

(c) Foto - zdroj: OOPP těchonín

SPECIFIKA ČINNOSTÍ ZZS:

A) VÝJEZD RZP

 • Při činnosti posádek ZZS, pokud do přímého kontaktu s pacientem vstupuje pouze jeden člen osádky, který doprovází pacienta během transportu v sanitní nástavbě vozidla, lze prostor kabiny řidiče pokládat za „čistý“ při uzavření všech oken.
 • Svléknutí oděvu je vhodné po předání pacienta v cílovém zdravotnickém zařízení
 • Dodržení zákonných přestávek na občerstvení a oddech po 2 hodinách činnosti (nelze splnit v OOPP)
 • Zvýšení bezpečnosti posádky při návratu na základnu
 • Při správné použití ochranných pomůcek lze oděv pod ochranou kombinézou považovat za nekontaminovaný *

B) VÝJEZD RZP + RV 

 • Pokud dojde k nasazení posádek v režimu RV+RZP, je třeba udržet vozidlo RV nekontaminované
 • Možný postup:
 • Po zajištění pacienta před zahájením transportu provede řidič RV bezpečné sejmutí OOPP (možná dopomoc posádky RZP)
 • OOPP řidiče RV uložit do dvojitého obalu, transportovat do cílového ZZ ve voze RZP
 • Vždy přestup lékaře, lékař i sestra transport v sanitní nástavbě

C) DEKONTAMINACE VOZIDLA RZP

Sejmutí OOPP v ZZ

 • Po předání pacienta v ZZ provést sejmutí OOPP dle postupu
 • OOPP uložit do dvojitého obalu
 • Přesun na základnu ZZS v místě předání pacienta:
 • Krátká přestávka pro posádku na oddech
 • Odevzdání kontaminovaného materiálu k likvidaci (varianta odevzdat v ZZ)
 • Návrat na domovskou VZ
 • Dekontaminace sanitní nástavby dle standardu **

Sejmutí OOPP na VZ

 • Po předání pacienta záchranář (lékař + záchranář) usednou do sanitní nástavby
 • Přesun na nejbližší (určenou) VZ ZZS
 • Provést sejmutí OOPP dle postupu
 • OOPP uložit do dvojitého obalu
 • Odevzdat kontaminovaný materiál k likvidaci
 • Krátký odpočinek pro posádku
 • Návrat na domovskou VZ
 • Dekontaminace sanitní nástavby dle standardu **

* Pokud by do kabiny řidiče usedli v OOPP po předání pacienta, bude velmi komplikovaná dekontaminace sedadel (V RV nejde generátor připojit).

** Sanitní vozidla vybavit prodlužovacím kabelem, aby bylo možné spustit generátor dekontaminačního aerosolu bez vstupu do sanitní nástavby.

Další články

Obecný postup a zásady správného oblékání voděodolného empíru.
Obecný postup a zásady správného svlékání voděodolného empíru.
Jak optimálně uzpůsobit pracovní místo v ambulanci?, Jak cvičit přímo na pracovním místě? Jak na aktivní stoj, aktivní sed? Jak předcházet bolestem zad či syndromu karpálního tunelu.,Jak protáhnout celé tělo přímo na židli?
Váš prohlížeč je zastaralý!

Pro správné zobrazení těchto stránek aktualizujte svůj prohlížeč. Aktualizovat prohlížeč nyní