Průmyslová kvalita našich léčiv

Zajišťování bezpečnosti pacientů prostřednictvím kvality produktů

Společnost Servier považuje bezpečnost svých pacientů a vysokou kvalitu průmyslové výroby léčiv za svou nejvyšší prioritu. Garantujeme stejnou úroveň kvality a léčebného účinku našich léčiv bez ohledu na místo jejich výroby kdekoliv na světě. Naprostá většina našich účinných látek je vyráběna ve Francii. Kromě toho při výrobě striktně dodržujeme nejpřísnější mezinárodní standardy kvality a sledovatelnosti produktů.

Naše politika zajištění bezpečnosti a kvality je koordinována naším oddělením kvality průmyslové výroby. Jeho poslání spočívá v plnění čtyř hlavních cílů:

1 | ZAJIŠŤOVÁNÍ ŘÍZENÍ JAKOSTI A DŮSLEDNÉ DODRŽOVÁNÍ POSTUPŮ ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V NAŠICH PROVOZECH

Před více než 10 lety jsme vypracovali program interních mezipodnikových auditů. Díky tomu jsme schopni posoudit práci jednotlivých závodů z hlediska kvality, dodržování integrity dat a aktivitu týmu. Tento program nám umožňuje zajistit trvalou úroveň kvality v rámci sítě našich výrobních závodů, sdílet osvědčené postupy a provádět politiku neustálého zlepšování.

2 | VÝROBA LÉČIV V SOULADU S NÁRODNÍMI I MEZINÁRODNÍMI PŘEDPISY

Naše výrobní závody jsou pravidelně podrobovány kontrolám prováděným příslušnými zdravotnickými orgány zemí, v nichž působíme.

Industrielle
Industrielle

3 | ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY POUŽÍVANÝCH SUROVIN A OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Kvalita surovin a dodávek našich dodavatelů je zajišťována dodržováním interních kontrolních předpisů, pravidelnými kontrolami a sledováním ukazatelů kvality.

4 | BOJ PROTI PADĚLÁNÍ LÉKŮ

Abychom dokázali lépe předcházet zdravotním rizikům v důsledku užití padělaných léčiv a chránit pacienty před těmito riziky, podílíme se na boji proti výrobě a uvádění padělaných léčivých přípravků na trh.

Váš prohlížeč je zastaralý!

Pro správné zobrazení těchto stránek aktualizujte svůj prohlížeč. Aktualizovat prohlížeč nyní