Upozornění při vstupu

Vstupujete na stránky určené osobám pracujícím ve zdravotnictví. Pokud chcete pokračovat na registrační formulář klikněte na pokračovat.

Kliknutím na tlačítko „pokračovat“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

b) jsem se seznámil/a s definicí odborníka uvedenou v předchozím bodu, tedy bodu a);

c) pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen/a s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.

Tato rizika dále zahrnují zejména možnost nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Zároveň berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s Vaším lékařem či lékárníkem.

V opačném případě klikněte na tlačítko „odejít“.

Váš prohlížeč je zastaralý!

Pro správné zobrazení těchto stránek aktualizujte svůj prohlížeč. Aktualizovat prohlížeč nyní